MỸ NGHỆ - KIM HOÀN CHẠM BẠC ĐỒNG XÂM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

×
 
 
1 / 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LƯ ĐỐT TRẦM ( BẠC 99.5% )

Chất liệu: Bạc 99.5

Chế tác: Chạm thủ công

Thời gian: 30 ngày

Bảo hành: Chọn đời

0903 224 566