MỸ NGHỆ - KIM HOÀN CHẠM BẠC ĐỒNG XÂM

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

×
 
 
1 / 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BỘ ẤM CHÉN ( BẠC 99.5% )

Chất liêu: Bạc 99.5%

Chế tác: Chạm thủ công

Thời gian: 20 ngày

 

0903 224 566